bästadatorn

JavaScript

Hem / JavaScript

JavaScript - Utbildning

En JavaScript-utbildning passar tekniskt intresse och gillar kod. JavaScript är ett av de mest efterfrågade programmeringsspråken och ligger till grund för många av de webbplatser och applikationer vi använder dagligen. Med en utbildning inom JavaScript kommer du lära dig programmering och kan börja jobba som utvecklare inom IT.

Vad är JavaScript?

JavaScript är ett programmeringsspråk som primärt används för att skapa interaktiva och dynamiska webbsidor. Det är en central del av webbens trio tillsammans med HTML och CSS. Medan HTML står för innehållet och CSS för designen, ger JavaScript webbsidan dess interaktivitet. Det körs direkt i webbläsaren och kan interagera med både HTML- och CSS-koden.

Hitta din utbildning

Folkuniversitetet

Att läsa på Folkuniversitetet ger dig en unik möjlighet att kombinera traditionell pedagogik med modern teknik. Folkuniversitetets inkluderande och personcentrerade lärandemiljö ger en gedigen grund att bygga på, samtidigt som man utforskar digitala verktyg.

IT-Högskolan

Att läsa en JavaScript-utbildning på IT Högskolan är ett utmärkt steg för den som önskar fördjupa sig i webbutvecklingens värld. IT Högskolan är känt för sin moderna undervisning och starka koppling till näringslivet, vilket ger studenterna både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet.

Lernia

Lernia erbjuder en utbildning som innebär att du prioriterar en praktiskt lärande och teori i läroplan anpassad för att passa dagens krav på utbildningar inom IT. Lernias kontaktnätverk inom IT-sektorn ger en fördel över andra JavaScript-utbildningar. 

Yrkeshögskolan

Väljer du att studera JavaScript på Yrkeshögskolan innebär det att du kommer få dyka in i ett ämne med stark yrkesinriktning och praktiskt fokus. Yrkeshögskolor har ett nära samarbete med näringslivet, vilket säkerställer att studenterna lär sig det senaste inom branschen.

8 jobb du kan söka som javascriptutvecklare

Att behärska JavaScript ger dig möjlighet att söka en rad olika jobb. Här följer en lista över 8 jobb som du kan söka efter slutförd utbildning som javascriptutvecklare.

1. Webbutvecklare

Webbutvecklare använder JavaScript för att skapa och underhålla dynamiska webbsidor och webbapplikationer. Med en solid kunskap i programmeringsspråket kan du arbeta med allt från små lokala företagswebbplatser till stora, komplexa webbportaler för multinationella företag. Detta yrke ligger i frontlinjen för den digitala närvaron för de flesta organisationer.

2. Frontend-utvecklare

Som frontend-utvecklare ligger fokus på att skapa användarvänliga och visuellt tilltalande webbgränssnitt. Med hjälp av JavaScript kan dessa professionella skapa interaktiva element som förbättrar användarupplevelsen. Här kombineras ofta tekniska färdigheter med designkänsla.

3. Backend-utvecklare med Node.js

Med JavaScript kan du även jobba server-side genom ramverket Node.js. Som backend-utvecklare ansvarar du för servern, databaser och applikationens arkitektur. Med Node.js kan en JavaScript-utbildad person arbeta med hela webbstacken.

4. Mobilapp-utvecklare med React Native

JavaScript-kunskaper öppnar dörren till mobilapp-utveckling genom ramverk som React Native. Istället för att skriva separata koder för Android och iOS kan utvecklare använda programmeringsspråket för att skapa korsplattform-appar med en enda kodbas.

5. Spelutvecklare

Med tekniker som WebGL och ramverk som Phaser, kan den som behärskar JavaScript utveckla webbaserade spel. Denna sektor kombinerar kreativitet med teknisk expertis, och ger möjlighet att skapa allt från enkla spel till mer komplexa multiplayerupplevelser.

6. Full-stack utvecklare

En full-stack utvecklare behärskar både frontend och backend-utveckling. Med en JavaScript-utbildning kan du effektivt hantera hela webbapplikationsprocessen, från databashantering till användargränssnitt, vilket gör dem mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

7. Data Scientist med TensorFlow.js

JavaScript har även gjort inträde i maskininlärning med bibliotek som TensorFlow.js. Med kunskaper i detta område kan du bygga och träna modeller direkt i webbläsaren och skapa avancerade AI-drivna webbapplikationer.

8. Utbildare eller kursledare

För dig som har en passion för både JavaScript och undervisning kan en karriär som utbildare vara ideal. Med den ständigt växande efterfrågan på IT-kompetens, finns det en stor marknad för kvalificerade lärare som kan förmedla sina kunskaper i programmeringsspråket till nästa generation av utvecklare.

Frågor och svar om Javascript och relaterade ämnen

Vilken utbildning för systemutvecklare?

För att bli systemutvecklare finns det flera utbildningsvägar att välja mellan. Många väljer att gå en högskole- eller universitetsutbildning inom datavetenskap, systemvetenskap eller liknande områden. Det finns också yrkeshögskoleutbildningar som fokuserar specifikt på systemutveckling.

Var kan jag läsa programmering 1?

Programmering 1 är ofta en kurs som erbjuds på gymnasieskolor som en del av teknik- eller IT-programmet. För den som har avslutat gymnasiet kan det även finnas möjlighet att läsa kursen på Komvux eller genom distansstudier via Hermods.

Vad gör man på programmering 1?

På programmering 1 introduceras studenter till grunderna inom programmering. Kursen fokuserar på att lära ut grundläggande programmeringskoncept som variabler, loopar, villkor och funktioner. Ofta används ett specifikt programmeringsspråk, som till exempel Python eller Java, som verktyg för att förstå dessa koncept.

Vad används JavaScript till?

JavaScript används till att skapa komplexa funktioner som innehåll som uppdateras i realtid, animerade grafikelement, spel, och interaktiva formulär. Dessutom har  användningsområdet utvidgats utanför webbläsaren till att omfatta bland annat serverutveckling och mobilappar.

Vad gör man som en webbutvecklare?

En webbutvecklare arbetar med att designa, skapa och underhålla webbplatser och webbapplikationer. Ofta samarbetar webbutvecklare med designers, copywriters och andra IT-specialister för att skapa en heltäckande och användarvänlig online-upplevelse för slutanvändarna.